Tarybos sprendimai dėl daugiabučių namų renovacijos programos administravimo, programoje dalyvaujančių daugiabučių namų sąrašas

Projektas finansuojamas iš daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.