2023 METAIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ SURINKTOS PRIVALOMOJO KAUPIMO LĖŠOS