Darbo užmokestis

Vidutinis
darbo užmokestis 2022 m.
Bendrovės vadovo
darbo užmokestis
2608,40 eur
Administracijos
darbuotojų darbo užmokestis
1722,57 eur
Kitų darbuotojų
darbo užmokestis
1237,20 eur
Bendrovės vidutinis
darbo užmokestis
1404,05 eur

Vidutinis
darbo užmokestis 2021 m.

Bendrovės vadovo
darbo užmokestis
2495 eur
Administracijos
darbuotojų darbo užmokestis
1525 eur
Kitų darbuotojų
darbo užmokestis
904 eur
Bendrovės vidutinis
darbo užmokestis
1092 eur

UAB "Trakų vandenys" informuoja, kad nuo š.m. sausio 3 d. UAB Trakų šilumos tinklai reorganizuota ir prijungta prie UAB "Trakų vandenys", kuri įstatymų nustatyta tvarka perima visus UAB Trakų šilumos tinklai įsipreigojimus.

Daugiau informacijos:

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymaswww.trakuvandenys.lt, abonentų aptarnavimas tel. 8 528 55559.

Šildymo sistemų aptarnavimas, daugiabučių namų administravimas ir renovacijawww.trakusilumostinklai.lt, tel. 8 528 52552.

Avarinė tarnyba 8 528 41033

UAB "Trakų vandenys" administracija

UAB "Trakų vandenys" informuoja, kad nuo š.m. sausio 3 d. UAB Trakų šilumos tinklai reorganizuota ir prijungta prie UAB "Trakų vandenys", kuri įstatymų nustatyta tvarka perima visus UAB Trakų šilumos tinklai įsipreigojimus.

Daugiau informacijos:

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymaswww.trakuvandenys.lt, abonentų aptarnavimas tel. 8 528 55559.

Šildymo sistemų aptarnavimas, daugiabučių namų administravimas ir renovacijawww.trakusilumostinklai.lt, tel. 8 528 52552.

Avarinė tarnyba 8 528 41033

UAB "Trakų vandenys" administracija