Darbo užmokestis

Vidutinis
darbo užmokestis 2021 m.
Bendrovės vadovo
darbo užmokestis
2495 eur
Administracijos
darbuotojų darbo užmokestis
1525 eur
Kitų darbuotojų
darbo užmokestis
904 eur
Bendrovės vidutinis
darbo užmokestis
1092 eur