Veiklos planai

Siekiame tinkamai informuoti vartotojams ir priežiūros institucijas, mūsų veiklos planus patalpinome šioje skiltyje.

Bendrovės strateginis veiklos planas 2021-2024 m.

https://www.trakusilumostinklai.lt/wp-content/uploads/2022/12/strateginis-veiklos-planas.pdf