Kainos

UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.S1E-14 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,88 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,84 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 6,32 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,44 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,90 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,42 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,55 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,09 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,13 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,48 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,59 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,63 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 7,20 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,50 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 7,70 euro ct/kWh.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,92 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,75 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2021 m. balandžio 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,80 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 23,23 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,26 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 5,26 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,88 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,85 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 6,38 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,31 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,75 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,24 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,71 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,94 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,79 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,33 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,45 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,80 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 7,05 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,36 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 7,56 euro ct/kWh.

 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,07 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,54 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2021 m. kovo 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,87 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,73 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2021 m. kovo 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,35 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 5,97 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2021 m. vasario 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,90 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,88 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 6,10 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,29 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,80 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,26 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 6,85 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,00 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,30 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,38 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,50 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 7,96 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 7,11 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,41 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 7,61 euro ct/kWh.

 

Nuo 2021 m.  vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,09 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,55 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2021 m. vasario 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,89 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,75 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2021 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,38 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 5,99 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,96 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,97 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 6,16 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,49 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,95 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,42 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,01 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,14 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,52 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,53 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,64 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,12 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 7,25 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,70 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 7,75 euro ct/kWh.

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,12 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,58 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2021 m. sausio 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,93 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,79 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,46 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 6,06 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,90 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,89 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 6,16 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,45 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,86 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,42 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,07 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,05 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,37 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,44 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,56 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,18 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 7,16 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,60 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 7,67 euro ct/kWh.

 

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,09 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,55 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,89 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,75 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,41 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 6,02 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,75 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 6,79 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,76 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės –6,34 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,80 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,32 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 6,78 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,99 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,03 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,40 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,49 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 7,10 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,55 euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7,60 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,00 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,48 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,84 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,70 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. lapkričio 1  d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,37 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,99 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S    

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

Nuo 2020 m. spalio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,72 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,01 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,76 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės –6,42 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 6,75 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,35 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,15 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,94 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,92 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,34 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,44 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,23 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,11 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 7,51 euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7,55 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. spalio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,98 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,46 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. spalio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,95 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,81 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. spalio 1  d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,35 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,96 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,22 euro ct/kWh;
 2. Salkininkų katilinės – 7,22 euro ct/kWh;

Nuo 2020 m. rugsėjo  1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,27 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,72 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,16 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,79 Eur/m3 (be PVM)

 

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,22 euro ct/kWh;
 2. Salkininkų katilinės – 7,22 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. rugpjūčio  1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,27 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,72 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 6,16 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,79 Eur/m3 (be PVM)

 

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2020m. liepos 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas (be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,22 euro ct/kWh;
 2. Salkininkų katilinės – 7,36 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,27 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,72 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių– 5,20 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 5,86 Eur/m3 (be PVM)

 

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2020 m. birželio1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,94euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,00euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 7,81euro ct/kWh

Nuo 2020 m. birželio 1 d.Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,11Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,57Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. birželio1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,95Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 15,81Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. birželio1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 6,49Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 6,09Eur/m3 (be PVM)

 

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklų administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

     UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo Aukštadvario ir  Salkininkų miestelių vartotojams“:

 

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas (be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 6,80 euro ct/kWh;
 2. Salkininkų katilinės – 8.02 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,03 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,50 Eur/m3 (be PVM);

Nuo  2020 m. balandžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų) – 4,49 Eur/m3 (be PVM);

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija

 


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2020 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-17 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.S1-18 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“:

 

Nuo 2020m. balandžio1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,59 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,64 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 –6,26 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės –7,04 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,48 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 6,84 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,14 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,67 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,04 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,08 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,18 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,25 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 7,78 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,06 euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7, 59 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7.81Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,91Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7.81Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7.91Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 22Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 4.22Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI 

I N F O R M A C I N I S P R A N E Š I M A S

 

     UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio, Senųjų Trakų kaimo ir Trakų rajono Salkininkų vartotojams“.

 

Nuo 2020 m. kovo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas (be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,17 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,27 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,25 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,39 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,84 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,36 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,41 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,69 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,91 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,66 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,75 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,05 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,16 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,52  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7,17 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,81 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,26 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,81 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 10,91 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Trakų rajono Salkininkų  vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,81 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,16 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2020 m. vasario 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas (be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,14 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,55 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,68 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės –7,00 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 8,08 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 9,12 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,73 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,31 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,70 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,80 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,44 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,20 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,58 euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,61 euro ct/kWh

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas :

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,79 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,25 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,08 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,79 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,21 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


2020 m. sausio mėnesio kainos (pdf failas)


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,45 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,55 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,29 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,29 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,18 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,79 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,83 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,02 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,95 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,99 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,10 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,22 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,49 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,81  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7,45 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,50 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,42 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,35 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,45 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,55 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,29 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,29 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,06 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,70 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,72 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,91 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,10 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,88 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,97 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,80 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,37 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,71  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 7,45 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,54 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,47 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,29 Eur/m3 (be PVM)

 

 

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. spalio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,45 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,55 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,29 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 10,37 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,87 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 8,15 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,95 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,72 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,10 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,69 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,78 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,39 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,48 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,51  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,60 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. spalio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,41 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. spalio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,20 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,06 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. spalio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,85 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,18 Eur/m3 (be PVM)

 

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,62 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,77 euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 9,69 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,06 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,49 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,32 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,17 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,90 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,22 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,62 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,92 euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 9,19 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,06 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,49 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,40 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,24 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,62 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,97 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. liepos 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,62 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,65 euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 9,47 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,06 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,49 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,78 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,62 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,77 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,11 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. birželio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,15 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,65 euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 9,80 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. birželio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,36 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,76 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. birželio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,78 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,62 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. birželio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,96 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,28 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. gegužės 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,20 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,62 euro ct/kWh;
 3. Salkininkų katilinės – 9,63 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,39 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,79 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,76 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,60 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,86 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,19 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,39 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,81 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,45 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 10,74 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,17 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 10,11 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,84 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 8,01 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,29 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,98 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,08 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,24 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,48 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,77  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,93 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,49 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,89 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. kovo 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,86 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,70 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. kovo 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 9,03 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,35 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. vasario 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,44 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,99 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,61 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 10,77 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,57 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 10,44 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,93 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,43 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,33 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,39 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,48 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,37 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,89 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,26  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,26 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,52 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,91 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,96 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,80 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,66 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,00 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,65 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,88 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,61 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,26 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,10 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 10,47 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,90 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,94 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,60 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,92 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,02 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,75 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,42 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,80  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,86 euro ct/kWh

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,64 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,02 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,90 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,73 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,99 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,31 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklai karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2018m. gruodžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,67 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,96 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,61 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,62 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,09 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 8,46 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 9,93 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 7,93 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 9,01 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,90 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,00 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 12,22 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,40 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,85  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,64 euro ct/kWh.

Nuo 2018 m.  gruodžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,92 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,27 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 12,08 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,90 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 9,12 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,43 Eur/m3 (be PVM)

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklai karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018m. lapkričio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,25 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,52 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,61 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,87 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,33 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,73 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,78 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 12,68 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,26 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,15 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,25 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,16 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,65 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 9,06  euro ct/kWh;.
 15. Salkininkų katilinės – 9,64 euro ct/kWh

Nuo 2018 m.  lapkričio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,68 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,05 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,85 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,68 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 9,12 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,43 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2018m. spalio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,02 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,35 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 8,34 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,87 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,86 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,73 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,78 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 13,25 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 8,26 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,68 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,77 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,16 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,18 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,59  euro ct/kWh;.

Nuo 2018 m.  spalio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,55 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,94 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. spalio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,76 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,59 Eur/m3 (be PVM)

 

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2018m. rugsėjo 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,82 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,05 euro ct/kWh;

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,44 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,84 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,60 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,44 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. gyventojams  taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,72 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,91 euro ct/kWh;

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,39 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,78 Eur/m3 (be PVM);

 

 

  Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“ :

 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,71 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,94 euro ct/kWh;

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas :

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,38 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,78 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2018 m. liepos 1d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,55 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,38 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018 m. birželio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,30 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,72 euro ct/kWh;

Nuo 2018 m. birželio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,71 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,08 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2018 m. birželio 1d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,95 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,78 Eur/m3 (be PVM)

 

  Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. taikomas  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,39 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,70 euro ct/kWh;

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,76 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,13 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2018 m. gegužės 1d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,94 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,77 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. taikomas  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018m. balandžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,50 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,63 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,25 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,93 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,87 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,78 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,95 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,63 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,55 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,68 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,80 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,40 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 10,18 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 9,42  euro ct/kWh;.

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,82 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,18 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas :

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,90 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,74 Eur/m3 (be PVM)

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018m. kovo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,39 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,45 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,14 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,08 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,46 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,93 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,38 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,55 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,74 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,28 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,38 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,01 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,78 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 9,06  euro ct/kWh;.

Nuo 2018 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas :

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,76 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,13 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. kovo 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas :

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,81 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,64 Eur/m3 (be PVM)

 

  Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018m. vasario 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 8,14 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,41 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,16 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,15 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,28 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 8,00 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,58 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,56 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,10 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,20 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,29 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,60 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,82  euro ct/kWh;.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,62 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,00 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,79 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,62 Eur/m3 (be PVM)

 

  Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija

 


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 

 1. Aukštadvario katilinės – 8,14 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,40 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,14 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,08 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,07 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,94 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,38 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,54 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,89  euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,00 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,01 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,39 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,67  euro ct/kWh;.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,62 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,00 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,79 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,62 Eur/m3 (be PVM)

 

 

   Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2017m. gruodžio 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 

 1. Aukštadvario katilinės – 8,16 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,41euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 7,30euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,18 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,24 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 8,03 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,68 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,67 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 9,06  euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 9,16 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,43 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,56 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,81 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,63 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,01 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,79 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,62 Eur/m3 (be PVM)

 

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2017m. lapkričio 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 

 1. Aukštadvario katilinės – 7,61euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,85euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,77euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,80 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,82 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,66 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,59 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,49 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,37 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,64  euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,74 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,88 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 9,14 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,39 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,32 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,73 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,50 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,34 Eur/m3 (be PVM)

 

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

 

Nuo 2017 m. spalio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 

 1. Aukštadvario katilinės – 7,45 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,72 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,07 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 7,80 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,49 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,66 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,59 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,49 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,37euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,31 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės  – 8,40 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 8,88 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,81 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,05 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,23 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,65 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2017 m. spalio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,43 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,27 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. 

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

2017 m. liepos – rugsėjo mėnesiai (pdf failas).


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017 m. birželio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,44 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,76 euro ct/kWh;

Nuo 2017 m. birželio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,13 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,55 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2017 m. birželio 1 d. Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,36 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,20 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba:  nuo 2017 m. birželio 1 d. taikomas  – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. 

UAB Trakų šilumos tinklai administracija

 


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017m. gegužės 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,75euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,11euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,07euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,04 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,52 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,89 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,26 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,48 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,41 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,34 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,43 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,84 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,84 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,16 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,30 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,71 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,54 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,38 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2017 m. vasario 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-7 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,81 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 8,21 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,03 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 8,12 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 7,46 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,97 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,50 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,46 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 7,37euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,28 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,37 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,18 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,78 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,15 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 8,34 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,74 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,59 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,43 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2015 m. gruodžio 3 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-116 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017m. kovo 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,09euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,58euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,64euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,70euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,90euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,60euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 7,94euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 12,08euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,35euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,23euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,18euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,60euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,13 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,33euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,93 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,37 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2017 m. kovo 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,27 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,11 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2015 m. gruodžio 3 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-116 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjųnustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017m. vasario 1 d.taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,08 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,58 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,45 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,78 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,77 euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,66 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,14 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 11,93 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,67 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,13 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,09 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 9,89 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 8,03 euroct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,23 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,93 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,37 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2017 m. vasario 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,27 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,11 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija


UAB Trakų šilumos tinklai

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 

UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2015 m. gruodžio 3 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1-116 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.S1-38 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo Aukštadvario miestelio ir Senųjų Trakų kaimo vartotojams“:

Nuo 2017 m. sausio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM):

 1. Aukštadvario katilinės – 7,07 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 7,68 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g. 1 – 6,80 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 6,96 euro ct/kWh;
 5. Paluknio vidurinės mokyklos katilinės – 8,42euro ct/kWh;
 6. Onuškio vidurinės mokyklos katilinės – 7,84 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 8,68 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 12,19 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 6,67 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 8,08 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 8,04 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,65 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio darželio katilinės – 7,98 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 8,15 euro ct/kWh;.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,92 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 7,36 Eur/m3 (be PVM);

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Trakų rajono Senųjų Trakų vartotojams taikys šias karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,32 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,16 Eur/m3 (be PVM).

Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis

UAB Trakų šilumos tinklai administracija

Skip to content